Φόρμα Συγκατάθεσης GDPR

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Με βάση τον νέο Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο Δήμος μας εναρμόνισε  την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του με βάση το ισχύον πλαίσιο.

Στα πλαίσια αυτά διασφαλίζουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προστατεύουμε τόσο κατά την συλλογή όσο και κατά την επεξεργασία τους.  

Τα στοιχεία σας δεν διανέμονται σε τρίτους, ενώ θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα ελέγχετε, να τα επικαιροποιείτε ή να τα σβήνετε στέλνοντας μας ένα email στο argosorestiko@prostasiadedomenon.gr με θέμα “Διαγραφή Προσωπικών Στοιχείων “.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Δήμου είναι ο κος Βλάχος Απόστολος που εκπροσωπεί την εταιρείας EMERAV, με έδρα επικοινωνίας στην Αθήνα, Σπύρου Φωκά 20, Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 211 11 33583.

Α. Ενημέρωση πριν τη συγκατάθεση

Η βάση δεδομένων μας περιέχει μόνο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις οποίες χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για αυτήν την ενημέρωση.  Τα στοιχεία σας φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο που δεν διατίθενται σε τρίτους. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το ως άνω αναφερόμενο σκοπό και θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων μας έως 18 μήνες.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας στον Δήμο μας  να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία  των προσωπικών δεδομένων σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,
  3. Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με  βάση το νόμο και την συγκατάθεση σας.
  4. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

5) Δικαίωμα εναντίωσης στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του Δήμου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Β. Παροχή συγκατάθεσης

    Θα σας παρακαλούσαμε να επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα παρακάτω :

Επιθυμώ