Καθώς η κινητή τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, τα κινητά τηλέφωνα, τα tablets και οι φορητοί υπολογιστές είναι πια συνηθισμένοι-για να μην πούμε ότι αποτελούν πλέον τον κανόνα-στις επιχειρήσεις. Η υπολογιστική ισχύς αυτών των συσκευών συνεχίζει να αυξάνεται ενώ το μέγεθος τους και το βάρος τους μειώνεται. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν στους χρήστες να παραμένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο προσφέροντας πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τους, ενώ βρίσκονται εν κινήσει.

Παρόλο που τα πλεονεκτήματα των φορητών συσκευών είναι προφανή και αλλάζουν τις παραδοσιακές επιχειρηματικές διαδικασίες, υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η κλοπή, ή απώλεια ακόμα και η πιθανή μόλυνση από ιούς είναι σοβαρά ρήγματα που μπορεί να προκαλέσουν διαρροή εταιρικών (αλλά και προσωπικών) δεδομένων.

Ενώ οι χρήστες απολαμβάνουν την ευκολία και την αποτελεσματικότητα των smartphones και των tablets, θα πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές που απορρέουν από τη χρήση τους.

Οι κυριότερες απειλές για την ασφάλεια όσον αφορά τις επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες :

 1. Κλοπή η απώλεια φορητών συσκευών (smartphones, tables, notebooks)
 2. Διαρροή δεδομένων μέσω των κινητών από δυσαρεστημένο ή μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, αλλά ακόμη και από άγνοια.
 3. Διάδοση malware ή διαρροή πληροφοριών που έρχεται ως αποτέλεσμα εγκατάστασης μη αξιόπιστων εφαρμογών.
 4. Πιθανό snooping και παρακολούθηση επικοινωνιών.

 

Διαδικασίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν

Πριν επιτρέψουμε στο προσωπικό να χρησιμοποιεί την φορητή του συσκευή για εταιρικούς λόγους, ή πριν του χορηγηθεί μια από την επιχείρηση, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της απώλειας ή κλοπής. Για να προστατευτούμε από την διαρροή πληροφοριών, μια πιθανή λύση είναι να ενεργοποιηθεί η προστασία με κωδικό πρόσβασης ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας πριν από τη χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει φυσικά να τηρείται μια σαφής πολιτική διαχείρισης των κωδικών.

Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένης καταστροφής των δεδομένων που είναι διαθέσιμη σε όλες τις δημοφιλής πλατφόρμες.

Android

iOS

Windows 10

Επίσης θα πρέπει να τηρείται ένας κατάλογος των εταιρικών συσκευών ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση περιοδικών ελέγχων. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη η αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων στις φορητές συσκευές τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται η δυνατότητα της κρυπτογράφησης.

Συνοψίζοντας…

Αν θα έπρεπε να εκδώσουμε έναν οδηγό, οι παρακάτω κανόνες θα πρέπει να τηρούνται με σχετική ευλάβεια.

Ενεργοποιώντας την συσκευή για πρώτη φορά.

 • Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης ή κάποια άλλη μέθοδο ασφάλειας για κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε την συσκευή.
 • Ρυθμίστε την συσκευή να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα χωρίς χρήση.
 • Εγκαταστήστε μια εφαρμογή antivirus ή/και firewall
 • Να αναβαθμίσετε άμεσα την συσκευή σας αν είναι διαθέσιμη κάποια αναβάθμιση ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιήστε την δυνατότητα κρυπτογράφησης που σας παρέχει το λειτουργικό σύστημα.
 • Ρυθμίστε το χαρακτηριστικό απομακρυσμένης διαγραφής.

 Κατά την χρήση της συσκευής

 • Μην αφήνετε την συσκευή από τα μάτια σας, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.
 • Μην επεξεργάζεστε ευαίσθητα δεδομένα στις φορητές συσκευές εκτός αν είναι πραγματικά απαραίτητο ή έχετε λάβει όλα τα μέτρα κρυπτογράφησης και ασφαλούς σύνδεσης.
 • Μην ανοίγεται συνδέσμους από μηνύματα SMS, εφαρμογές messaging ή από ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία.
 • Μην κατεβάζετε εφαρμογές από άγνωστες πηγές.
 • Να αποφεύγετε τα δωρεάν ή ξεκλείδωτα Wi-Fi hotspots. Αν πρόκειται να εκτελέσετε κάποια συναλλαγή ή να επεξεργαστείτε online δεδομένα, τότε χρησιμοποιήστε το δίκτυο του παρόχου σας.
 • Μην διατηρείτε ανοιχτές τις ασύρματες συνδέσεις (Wi-Fi, Bluetooth) όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
 • Απενεργοποιήστε την αυτόματη σύνδεση στο Wi-Fi.
 • Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας εφόσον δεν είναι απαραίτητες από συγκεκριμένες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.
 • Μην παρεμβαίνετε στο λειτουργικό της συσκευής χρησιμοποιώντας μεθόδους jailbreak.

Πριν αποσύρετε ή αντικαταστήσετε την συσκευή σας να κάνετε πάντοτε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.